Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

MUNISIPALE KOMMUNIKASIE OPNAME 2018

MUNISIPALE KOMMUNIKASIE OPNAME

Die Hessequa Munisipaliteit ontwikkel en verbeter deurlopend die standaard van stelsels wat gebruik word om die tevredenheid van die gemeenskap m.b.t. tot munisipale kommunikasie vas te stel. ‘n Kommunikasie Opname is een van die inisiatiewe wat deur die Raad gebruik word om te verseker dat Batho Pele beginsels toegepas word.

Gelei deur die Munisipale Stelselswet, 55 (1): Die ontwikkeling en instandhouding van ‘n stelsel waardeur die tevredenheid van die gemeenskap met munisipale dienste vasgestel kan word.

Die elektroniese vraagstuk is op die munisipale webwerf beskikbaar en kan die vraagstuk aanlyn ingevul word. https://www.hessequa.gov.za/communication-customer-survey/ 

Vraagstukke is ook by munisipale kantore en biblioteke beskikbaar. ‘n Geallokeerde houer is beskikbaar en kan die voltooide vraagstukke daarin geplaas word.

Die kommunikasie Opname strek tot 19 Mei 2018.

Thank for your file upload