Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Jaarverslag 2015 2016 oop vir publieke kommentaar

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet 32 van 2000) asook artikel 127 (5) (a) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) dat die Jaarverslag vir die 2015/16 finansiële jaar voorgelê word vir publieke kommentaar en insette. Die verslag sluit onder andere in:

  • die finansiële state;
  • die ouditverslag van die Ouditeur-Generaal.

Die Jaarverslag sal beskikbaar wees by alle Munisipale kantore en biblioteke.

Jaarverslag 2015/2016

Die publiek word genooi om insette, kommentaar en vertoë met betrekking tot die Jaarverslag skriftelik voor te lê en in te dien teen nie later as Vrydag 3 Februarie 2017 om 12H00 aan:

Die Munisipale Bestuurder
Hessequa Munisipaliteit
Posbus 29
RIVERSDAL
6670

Navrae: L. De Villiers by (028) 7138000

Persone wat nie kan lees of skryf nie word versoek om gedurende normale kantoorure die munisipale kantoor op Riversdal te besoek waar u bygestaan sal word om u vertoë op skrif te stel.

Alle insette sal aan MPAC wat die oorsigproses hanteer,voorgelê word vir oorweging.

Thank for your file upload

Comments

Comment:
Folder Name

Hessequa Tourism has been nominated for the South Africa Tourism Awards 2022

We need all the support we can get to win our nomination category (Destinations). Please do vote for us by using the link button below: