Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

HOSPITALITY TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH

HOSPITALITY TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH

Hessequa Municipality is inviting 10 unemployed youth to participate in a thirty (30) day accredited hospitality training programme

Candidates who wish to apply must meet the following minimum requirements:

MINIMUM REQUIREMENTS:

 • Grade 9
 • South African citizen between the ages of 18 – 35 years
 • Unemployed or self-employed in the hospitality industry
 • One year relevant working experience, or must have an interest to work in the hospitality industry
 • Proof of residence required.

REQUIRED DOCUMENTS:

 • Certified copy of Identity Document.
 • Certified copy of Grade 9 report
 • Proof of residence
 • Completed application form, accompanied by Curriculum Vitae.

_______________________________________________________________________

Application forms and further information:

 • Application Form LED
 • Should candidates not be contacted within two weeks after the closing date, they may accept their application as being unsuccessful.
 • Applications can be submitted between 07h45 – 16h30 from Monday to Thursday and from 07h45 – 15h30 on Fridays
 • Applications can be submitted at the following: For Attention: Jolanda Hendricks, Department of Economic Development and Tourism, Cnr. of Main Road and Pres. CR Swart Street, Riversdale. Or via email to jolanda@hessequa.gov.za

Contact Person:  Jolanda Hendricks at 028 713 7956

Closing date:       15 February 2019

 

_______________________________________________________________________

 

OPLEIDINGS GELEENTHEID VIR WERKLOSE JEUG

Hessequa Munisipaliteit nooi graag tien (10) werkloses jeugdiges om deel te neem aan ge-akkrediteerde ‘n opleiding program in die gasvryheid industrie in die Hessequa streek.

Aansoekers moet aan die volgende minimum vereistes voldoen:

MINIMUM VEREISTES:

 • Graad 9
 • Suid-Afrikaanse Burgerskap tussen die ouderdomme van 18 – 35 jaar
 • Werkloos of entrepreneur in die gasvryheid bedryf
 • Een jaar relevante ondervinding, of belang stel in ʼn loopbaan in die gasvryheid industrie
 • Inwoner van die Hessequa streek.

VEREISTE DOKUMENTASIE

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Graad 9 rapport
 • Bewys van woon adres
 • Voltooide aansoek vorm, vergesel van Curriculum Vitae.

Aansoekvorms en verdere inligting

 • Application Form LED
 • Aansoekers wat nie gekontak word binne twee weke na die sluitingsdatum nie, mag aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was
 • Aansoeke kan ingedien word vanaf Maandag tot Donderdag tussen 07h45 – 16h30, en op Vrydae tussen 07h45 – 15h30
 • Aansoeke kan ingedien word by die volgende: Vir Aandag: Jolanda Hendricks, Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Hoek van Hoofstraat en Pres. CR Swart Straat, Riversdal, of per e-pos na jolanda@hessequa.gov.za

Kontak persoon: Jolanda Hendricks by 028 713 7953, of per e-pos by jolanda@hessequa.gov.za

Sluitings datum: 15 Februarie 2019

 

Thank for your file upload