Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

TEMPORARY CLOSURE OF STREETS IN STILL BAY: 16 & 17 MAY 2022

Please note that the following streets will be closed for normal use in order to reseal the existing roads with a slurry layer.

16 May 2022: Jagersfontein Crescent

17 May 2022: Intersection of Versveld Street & Uitsig Street

17 May 2022: Intersection of Versveld Street & Stillestrande Street

We apologise for the inconvenience.

TYDELIKE SLUITING VAN STRATE TE STILBAAI

Neem asseblief kennis dat die volgende strate vir normale gebruik gesluit sal wees om sodoende die strate met ʼn nuwe flodder laag te herseël.

16 Mei 2022: Jagersfontein Singel

17 Mei 2022: Interseksies Versveldstraat & Uitsigstraat

17 Mei 2022: Interseksie Versveldstraat & Stillestrandestraat

Verskoning word aangebied vir die ongerief.

Thank for your file upload