Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY – SLANGRIVIER ONDER-RIVIER (WEDNESDAY 22 JUNE 2022)

To upgrade the fire hydrants, as well as install new fire hydrants, the water supply will be interrupted on Wednesday, 22 June 2022 from 08:30.

AFFECTED STREETS (approximately an hour per street):

Malgasweg / Esau Street

Queen Victoria Street & Taaibos street

Klaasen Street

Garingboom Street

Port Beaufortweg

Lang Street

A water truck will circulate in the area. We apologise for the inconvenience.

KENNISGEWING VAN BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE WATER TOEVOER – SLANGRIVIER ONDER-RIVIER (WOENSDAG 22 JUNIE 2022)

Weens die opgradering van brandkrane, asook installasie van nuwe brandkrane, sal die water toevoer onderbreek word op Woensdag, 22 Junie 2022 vanaf 08:30.

GEAFFEKTEERDE STRATE (ongeveer ʼn uur per straat):

Malgasweg / Esaustraat

Queen Victoriastraat & Taaibosstraat

Klaasenstraat

Garingboomstraat

Port Beaufortweg

Langstraat

ʼn Water trok sal in die area sirkuleer. Verskoning word aangebied vir die ongerief.

Thank for your file upload