Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY: ALBERTINIA – 29 JULY 2022

To upgrade the network, the electricity supply will be interrupted on:

Date: Friday, 29 July 2022

Alternative date: Saturday, 30 July 2022

Time: 08:00 to 16:00

Affected Areas: Stanford street East, Tuin street East, Hoof street East, Kloof street and Heuwel street, Albertinia.

Please note that the network must be considered live at all times. Affected customers will receive a notice by hand.

We apologise for the inconvenience.

KENNISGEWING VAN BEPLANDE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRISITEITSTOEVOER: ALBERTINIA – 29 JULIE 2022

Om die netwerk op te gradeer, sal die elektrisiteitstoevoer onderbreek word op:

Datum: Vrydag, 29 Julie 2022

Alternatiewe datum: Saterdag, 30 Julie 2022

Tyd: 08:00 tot 16:00

Geaffekteerde areas: Stanfordstraat Oos, Tuinstraat Oos, Hoofstraat Oos, Kloofstraat en Heuwelstraat, Albertinia.

Neem asseblief kennis dat die netwerk te alle tye as lewendig beskou moet word. Geaffekteerde kliënte sal ‘n kennisgewing per hand ontvang.

Verskoning word aangebied vir die ongerief.

Thank for your file upload