Melkhoutfontein entrepreneurs opportunity

image_pdfimage_print

DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR MELKHOUTFONTEIN ENTREPRNEURS

All emerging and existing entrepreneurs are invited to a meeting with the municipality, to discuss the development of Melkhoutfontein entrepreneurs.

  • Date: Monday 25th of February 2019
  • Time: 18h15
  • Venue: Melkhoutfontein Community Hall

For more information in this regard please contact Jolanda Hendricks at (028) 713 7953, or via email: jolanda@hessequa.gov.za

—————————————————————————————————————————

ONTWIKKELINGS-GELEENHEID VIR MELKHOUTFONTEIN ENTREPRENEURS

Alle opkomende-en bestaande entrepreneurs word uitgenooi na ‘n vergadering saam met die munisipaliteit, om die ontwikkeling van  Melkhoutfontein se entrepreneurs te bespreek.

  • Datum: Maandag 25 Februarie 2019
  • Tyd: 18h15
  • Plek:           Melkhoutfontein Gemeenskapsaal

Vir verdere navrae in hierdie verband kontak asseblief vir Jolanda Hendricks by (028) 713 7953, of per e-pos: jolanda@hessequa.gov.za