Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

KONSEP GOP & BEGROTINGSUITREIKE / DRAFT IDP & BUDGET OUTREACHES: 19 – 26 APRIL 2021

Hessequa Munisipaliteit besoek gemeenskappe om die Konsep GOP & Begroting vir 2021/2022 bekend te stel. Na aanleiding van 9 April se advertensie rakende die goedkeuring en publikasie van die 4de Hersiende GOP en Konsep Begroting vir 2021/2022 word die volgende reeks openbare vergaderings gehou. Volledige COVID-19 kontroles sal toegepas word. Persone wat nie kan lees of skryf nie kan enige munisipale kantoor besoek vir ondersteuning.

Hessequa Municipality will visit communities to present the draft IDP & Budget for 2021/2022. Following the advertisement of 9 April which communicated the approval and publication of the 4th Review IDP and Draft Budget for 2021/2022, will the following schedule of public meetings be held. All applicable COVID-19 controls will be applied. People who are not able to read and write can visit any municipal office for assistance.

19 APRIL 2021:

14:00 Stilbaai/Jongensfontein: Stilbaai Gemeenskapsaal / Hall

18:00 Melkhoutfontein Saal / Hall

20 APRIL 2021:

19:00 Riversdal MPPC / Thusong Centre

19:00 Riversdal Kwanokuthula: Anna Lupini Saal/ Hall

22 APRIL 2021:

14:00 Witsand Saal / Hall

19:00 Slangrivier Saal / Hall

19:00 Heidelberg: Duivenhoks Saal / Hall

26 APRIL 2021:

15:00 Gouritsmond Saal / Hall

19:00 Albertinia: Theronsville Saal / Hall

UITGEREIK / ISSUED: Hessequa Municipality

KONSEP GOP & BEGROTINGSUITREIKE – DRAFT IDP & BUDGET OUTREACHES – 19 TOT 26 APRIL 2021

Thank for your file upload