Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Kommunikasie Opname Verslag 2018

Hessequa Munisipaliteit ontwikkel en verbeter deurlopend die standaard van stelsels wat gebruik word om die tevredenheid van die gemeenskap m.b.t. munisipale kommunikasie vas te stel. ‘n Kommunikasie Opname is een van die inisiatiewe wat deur die Raad gebruik word om te verseker dat Batho Pele beginsels toegepas word.

Gelei deur die Munisipale Stelselswet, 55 (1): Die ontwikkeling en instandhouding van ‘n stelsel waardeur die tevredenheid van die gemeenskap met munisipale dienste vasgestel kan word.

As deel van hierdie voortgesette poging, is ʼn kommunikasie vraelys in die gemeenskap gesirkuleer vanaf 19 April – 19 Mei 2018, om ʼn steekproef te neem oor hoe suksesvol die munisipaliteit is in die lewering van inligting aan die publiek.

Kommunikasie Opname VERSLAG 2018

 

Thank for your file upload