Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2021/2022 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering, Afskrywing van Oninvorderbare Skuld en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2021. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi om dit by te woon.

 

As gevolg van inperkings regulasies mag slegs ʼn sekere aantal mense toegelaat word om teenwoordig te wees.  Let op die maksimum getal persone soos aangedui teenoor die saal.  Volledige COVID-19 regulasies sal toegepas word.

Vir meer inligting vind dokument onder:

beleide werkswinkels 20202021

Geplaas deur Hessequa Munisipaliteit op 23 November 2020.

Thank for your file upload