Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

INCREASE IN VEHICLE REGISTRATION AND VEHICLE LICENSE FEES WITH EFFECT FROM 01 SEPTEMBER 2022

Please note that various vehicle registration and vehicle license fees have increased from 01 September 2022. Hessequa Municipality acts as an agent on behalf of the Provincial Department of Transport. These rates are reviewed annually, and the increase came into effect on 01 September 2022.

VEHICLE LICENSES HAVE INCREASED BY DIFFERENT % AND THE FOLLOWING TARIFFS ARE IN FORCE:

▪ Motor vehicle registration → R 270

▪ Special permit → R 65

▪ Temporary permit → R 90

APPLICATION FOR ROADWORTHINESS

▪ Certification of roadworthiness → R55

▪ Motorcycle → R70

▪ Light motor vehicle and trailer (GVW less than R3500kg) → R165

▪ Heavy motor vehicle and trailer (GVW over 3500kg) → R195

▪ Bus → R195

VERHOGING IN MOTOR REGISTRASIE EN VOERTUIG LISENSIE TARIEWE

 Neem kennis dat verskeie motor registrasie en voertuig lisensie tariewe vanaf 01 September 2022 verhoog het. Hessequa Munisipaliteit tree op as ‘n agent namens die Provinsiale Department van Vervoer. Hierdie tariewe word jaarliks hersien en het die verhoging op 01 September 2022 in werking getree.

Voertuig lisensies het met verskillende % gestyg en is die volgende tariewe van krag:

▪  Motor voertuig registrasie R 270

▪  Spesiale permit R 65

▪  Tydelike permit R 90

Aansoek vir padwaardigheid:

▪  Sertifisering van padwaardigheid R55

▪  Motorfiets R70

▪  Ligte motor voertuig en sleepwa (BVM minder as R3500kg) R165

▪  Swaar motor voertuig en sleepwa (BVM meer as 3500kg) R195

▪  Bus R195

Thank for your file upload