Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Housing waiting list queries

The housing staff will be visiting Riversdale Thusong Centre for the update of the housing waiting list.

Date Venue Time

 

Tuesday, 30 April 2019

 

 

Thusong Centre

 

10:00

 

You will need to bring along the following documents with you:

 1. ID Document (husband & wife)
 2. Marriage Certificate (if applicable)
 3. Divorce Decree (if applicable)
 4. Birth Certificate (if applicable)
 5. Latest proof of income (Payslip)
 6. Unemployment statement if unemployed

_______________________________________________________________________

Die behuisingspersoneel besoek Riversdal vir die opdatering van waglys inligting.

Datum Plek Tyd

Dinsdag, 30 April 2019

 

Thusong Sentrum 10:00

 

Die volgende dokumente moet u vergesel:

 1. Identiteitsdokument (man & vrou)
 2. Huweliksertifikaat (indien getroud)
 3. Egskeidingsbevel (indien van toepassing)
 4. Geboortesertifikaat (indien van toepassing)
 5. Bewys van inkomste (payslip) – nie ouer as drie (3) maande (man & vrou)
 6. Werkloosheid verklaring – indien werkloos.

Thank for your file upload