Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

HESSEQUA MUNISIPALITEIT: BEGROTING & GOP 2023/2024

Die Hessequa Munisipaliteit het tydens ‘n Raadsvergadering op 29 Augustus 2022 die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) en Begroting Tydskedule goedgekeur ter voorbereiding van die 2023/24 konsep GOP en Begroting.

Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelik insette vir die 2023/24 Begroting & GOP in te dien tot 31 Oktober 2022.

Die insette moet gerig word aan:  Die Munisipale Bestuurder, Posbus 29, Riversdal, 6670, of per e-pos: info@hessequa.gov.za.

Insette kan ook ingehandig word by enige van die kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg, Slangrivier en Witsand

Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by begrotingsvergaderings met die publiek met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan.

Persone wat nie kan lees of skryf nie is welkom om enige munisipale kantoor te besoek vir hulp.

A S A DE KLERK                                                    BURGERSENTRUM

MUNISIPALE BESTUURDER                               RIVERSDAL

Thank for your file upload