Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

DERDE AGTEREENVOLGENDE SKOON OUDITVERSLAG VIR HESSEQUA

Die Hessequa Munisipaliteit het ‘n skoon ouditverslag vanaf die Ouditeur-generaal ontvang vir die 2015/2016 finansiële periode. Dit is die derde agtereenvolgende jaar dat Hessequa hierdie erkenning ontvang.

‘n Skoon ouditverslag beteken ondermeer dat die finansiële state ‘n redelike weerspieëling is van die finansiële stand en prestasie van die munisipaliteit en dat die prestasieverslag in orde was. Dit behels ook dat die munisipaliteit die toepaslike reëls en regulasies nagekom het.

Die ouditeur fokus op drie aspekte tydens hul ondersoek: prestasiebestuur, finansiële bestuur en inligtingstegnologie. Die eksterne oudit van ‘n munisipaliteit bestaan nie meer net uit die oudit van finansiële state nie, maar ook ‘n oudit van prestasie teikens.

“‘n Skoon ouditverslag gaan egter oor meer as net finansies. Dit is ons plig as munisipaliteit om deurentyd na die beste van ons vermoë in diens van die gemeenskap te wees. Die bereiking van ‘n skoon ouditverslag is werklik ‘n spanpoging van verantwoordelike bestuur en elke kollega binne die munisipaliteit word hartlik bedank vir hul volgehoue harde werk,” het Waarnemende Munisipale Bestuurder Mnr. Hendrik Visser genoem.

Uitvoerende Burgemeester Grant Riddles noem: “Die munisipaliteit kry op verskeie gebiede wyd erkenning. In 2016 het Good Governance Africa vir Hessequa munisipaliteit aangewys as die tweede beste munisipaliteit in die land. Die munisipaliteit het ook in die 2015/2016 boekjaar die volgende toekennings ontvang: Wenner van die Nasionale “Arbor” Toekenning asook Groenste Munisipaliteit 2015 en 2016. Ons as nuwe Raad sal voortbou om hierdie finansieel gesonde, goed funksionerende en dienslewerend munisipaliteit te lei.”

Thank for your file upload