Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

CLOSURE OF MUNICIPAL CASHIERS POINTS / MOTOR REGISTRATIONS DUE TO FINANCIAL YEAR-END

Please note that due to financial year-end, our cashier points will close earlier on Wednesday, 30 June 2021. Motor registration’s cashiers will close at 11h00 and the rest of our municipal cashiers will close at 12h00. We apologise for the inconvenience.

SLUITING VAN MUNISIPALE KASSIER PUNTE / MOTORREGISTRASIES A.G.V. FINANSIËLE JAAREINDE

Neem asb kennis dat as gevolg van finansiële jaarafsluiting, ons kassier punte vroeër op Woensdag, 30 Junie 2021 gaan sluit. Motorregistrasies se kassier punte sluit om 11h00 en die res van die munisipale kassier punte om 12h00. Verskoning word aangebied vir die ongerief.

Thank for your file upload