Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

BUDGET OUTREACH MEETINGS: APRIL 2022

After the approval of the Hessequa Draft Budget at the end of March, a series of Budget Outreach meetings will follow in all our towns during April 2022. Residents are invited to attend these meetings where the proposed budget for the town will be discussed.

BEGROTINGSUITREIKE

Na die goedkeuring van die Hessequa Konsep Begroting teen einde Maart, sal Begroting Uitreikvergaderings in al ons dorpe gedurende April 2022 gehou word. Inwoners word genooi om hierdie geleenthede by te woon waar die betrokke dorp se voorgestelde begroting bespreek sal word.

04 April 2022

15:00 – Gouritsmond Community Hall

18:30 – Albertinia (Theronsville Community Hall)

05 April 2022

15:00 – Stilbaai Community Hall (Stilbaai & Jongensfontein)

18:30 – Melkhoutfontein Community Hall

07 April 2022

18:30 – Kwanokuthula Community Hall (Kwanokuthula)

18:30 – Riversdal Thusong Sentrum (Riversdale town)

11 April 2022

15:00 – Witsand Community Hall

18:30 – Slangrivier Community Hall

12 April 2022

18:30 – Heidelberg Duivenhoks Community Hall

Thank for your file upload