Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

EXECUTIVE MAYORAL COMMITTEE TOWN VISITS: MARCH TO AUGUST 2022

The Mayor and members of the Executive Mayoral Committee will be visiting the various towns in the Hessequa region. Residents are invited to come and meet the Executive Mayoral Committee during this outreach initiative which commences in March 2022. Please use this opportunity to raise your concerns and questions.

UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE DORP BESOEKE

Die Burgemeester en lede van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee gaan die onderskeie dorpe in die Hessequa streek besoek. Inwoners word uitgenooi om die Uitvoerende Burgemeesterskomitee te kom ontmoet tydens hierdie uitreik inisiatief wat gedurende Maart 2022 afskop. Gebruik asseblief hierdie geleentheid om jou bekommernisse en vrae te opper.

Slangrivier

24 March 2022

Slangrivier Community Hall

08:30 – 13:00

Witsand

24 March 2022

De Duine Hall

14:00 – 15:30

Heidelberg

07 April 2022

Duivenhoks Community Hall

08:30 – 15h30

Albertinia

19 May 2022

Theronsville Community Hall

08:30 – 15h30

Gouritsmond

23 June 2022

Gouritsmond Community Hall

08:30 – 15h30

Stilbaai

21 July 2022

Stilbaai Community Hall

08:30 – 15h30

Melkhoutfontein

25 August 2022

Melkhoutfontein Community Hall

08:30 – 15h30

Thank for your file upload