Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

AMENDED OPERATING HOURS FOR HESSEQUA LANDFILL FACILITIES: 01 MAY – 30 AUGUST 2022

Please note that the operating hours for landfill facilities in Hessequa has been adjusted due to the change of season.

Period: 01 May 2022 to 30 August 2022

Adjusted operating hours: 09:00 – 17:00 (during the week)

Saturdays: 09:00 until 14:00

Sundays and Public holidays: Closed

Illegal dumping is prohibited.

GEWYSIGDE BEDRYFSURE VIR HESSEQUA STORTINGSTERREINE

Neem asseblief kennis dat die bedryfsure vir die stortingsterreine in Hessequa aangepas is weens die verandering van seisoen.

Periode: 01 Mei 2022 tot 30 Augustus 2022

Aangepaste werksure: 09:00 – 17:00 (gedurende die week)

Saterdae: 09:00 tot 14:00

Sondae en Publieke vakansiedae: Gesluit

Onwettige  stortings is streng verbode.

Thank for your file upload