Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

AANSUIWERINGSBEGROTING

Gerugte doen tans die rondte dat ʼn R12 miljoen toekenning teruggevat is vanaf Hessequa Munisipaliteit vir die Menslike nedersettingsontwikkeling te Melkhoutfontein.

Hessequa Munisipaliteit bevestig die volgende feite.
Die R12 miljoen toekenning vanaf Wes-Kaap Provinsie vir die menslike nedersettingsontwikkeling, wat spesifiek vir die Melkhoutfontein Behuisingsprojek geallokeer is, is nie teruggeneem nie, maar word die toekenning se uitbetaling bepaal volgens die aantal kwalifiserende begunstigdes.

Die aantal erwe het dieselfde gebly, maar Topstrukture is minder, want al die begunstigdes wat aansoek gedoen het, het nie aan die kwalifiserende kriteria voldoen nie. Behuisingstoekenning wat voorlopig volgens die maksimum aantal begunstigdes by Harmoniepark Noord Informele gebied bepaal is, is nou afwaarts aangepas toe die werklike aantal begunstigdes bekend raak.
Die aantal begunstigdes wie tot op hede topstrukture ontvang het, is eenhonderd en sewe (107).

Hessequa munisipaliteit het addisionele fondse bekom vanaf Provinsie soos die R600 000 vir die Elektriese Meesterplan.

In terme van die begrotingsregulasies moet die Raad ʼn aansuiweringsbegroting ter tafel lê om voorsiening te maak vir die toekenning/allokasie van addisionele skenkings/subsidies vanaf Nasionale Tesourie en Provinsiale Tesourie. Die veranderde toekennings aan munisipaliteite word in die Provinsiale Koerant gepubliseer na die provinsiale aansuiweringsbegroting goedgekeur is. Hierdie aanpassings het nie ʼn impak op die Raad se interne fondse nie.

Artikel 72 van die MFMA (Municipal Finance Management Act) verplig munisipaliteite om dienslewering, prestasie teen voorafbepaalde teikens en gemeenskapsboehoeftes soos bepaal deur die Dienslewerings- en Begroting Implementeringsplan (SDBIP) en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan te evalueer.

Die aansuiweringsbegroting, soos voorgeskryf deur Artikel 72 van die MFMA, evalueer die prestasie van die munisipaliteit gedurende die eerste helfte van die finansiële jaar, met inagneming van:

(i) Maand verslae vir die eerste helfte van die finansiële jaar;

(ii) Die munisipaliteit se diensleweringsprestasie gedurende die eerste helfte van die finansiële jaar en die diensleweringsdoelwitte en prestasie-aanwysers wat in die Dienslewerings- en Begroting Implementeringsplan gestel word.

Thank for your file upload