Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Feb 11, 2021

HEROPENING VAN MUNISIPALE FASILITEITE

Hiermee geskied kennis dat alle munisipale sportfasiliteite en gemeenskapsale met effek 11 Februarie 2021 oopgestel word aan die publiek, weens …

RE-OPENING OF MUNICIPAL FACILITIES

Notice is hereby given that all municipal sports facilities and community halls will be opened to the public with effect …

Categories

Other pages

Thank for your file upload