Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

WATERBRONNE EN KAPASITEIT IN HESSEQUA

Damvlakke en kapasiteit is ʼn algemene onderwerp in meeste huishoudings. Met Kaapstad wat Day-Zero in die oë staar het die voorsiening van water ʼn ernstige realiteit geword.

Die Hessequa-streek is afhanklik van verskeie waterbronne vir die onderskeie dorpe.
Korentepoortdam lewer water aan Riversdal en omliggende plase. Riversdal ontvang ʼn toegelate water kwota van 1 200 000mᶾ per jaar. Hierdie kwota is veral krities tydens droër en lae reënval periodes, omdat die landboubedryf ook waterverbruikers is van die Korentepoortdam water.

Die Duivenhoksdam lewer aan Witsand, Heidelberg, Slangrivier en omliggende gebiede. Die stand van die Duivenhoksdam was op 5 Februarie 2018 op 100% kapasiteit gemeet. Alhoewel die Duivenhoksdam opvangsgebied goeie reënval die afgelope maand ontvang het, bly waterbeperkings steeds in plek. ʼn Kwota van 2 200mᶾ water per dag word deur die Overberg Water Raad toegestaan en verdeel tussen Heidelberg, Slangrivier en Witsand. Witsand ontvang ondergrondse water van die Overberg Water Raad, maar onttrek ook water uit gelisensieerde boorgate gedurende die feesseisoen (Desember / Januarie).

Albertinia en Gouritsmond is uitsluitlik afhanklik van ondergrondse waterbronne. Sewe boorgate en een fontein voorsien water vir hierdie dorpe.

Stilbaai se water word onttrek uit verskeie onder- en bogrondse bronne naamlik:
Attie Nel boorgat, Platbos boorgat, Olienhoutfontein, Grootsandfontein, Hawefontein en Olive Grove Dam. Fonteine word bestuur volgens ʼn Water Verbruikers Lisensie en word ʼn limiet van onttrekking op die fonteine geplaas. Enige oorloop van water sal op ʼn natuurlike wyse terugvloei in die rivier. Indien die limiet van die onttrekking nie oorskry word nie, kan meer water uit die fontein onttrek word. Wat belangrik is om te onthou is dat indien meer water uit die fontein onttrek word, sal die bestaande pomp infrastruktuur ook vergroot moet word.

Klimaatsverandering raak ʼn aspek wat baie meer in berekening gebring moet word in die daaglikse lewe. Met die verandering van weerpatrone is die hoeveelheid reën wat val asook die gereeldheid daarvan nie meer so seker as vantevore nie. Dit blyk dat groter hoeveelhede reën in korter tydperke verwag kan word en langer tydperke van geen reën nie. Die mens en omgewing se afhanklikheid van reën/opgegaarde water word net groter en is dit noodsaaklik dat die water waaroor ons beskik bestuur word. Landbou is een van die grootste drywers van die ekonomie en is absoluut afhanklik van klimaatstoestande en beskikbaarheid van water. Vir die voorafgaande redes is dit uiters noodsaaklik dat bestaande bronne volhoubaar benut word.

Gedurende die afgelope vier jaar het Hessequa reeds waterbesparingsmaatreëls ingestel om watergebruikpatrone te verander, met groot sukses. Die huidige waterbeperkings sal ook help om konstante lewering van water te verseker.

Hessequa munisipaliteit het op 6 Februarie 2018 vergader met Departement Plaaslike Regering Wes-Kaap, Water en Sanitasie Nasionaal, Eden Distriksmunisipaliteit en Breede-Gouritz Water Catchment Management area oor droogte-assessering en maatreëls wat getref kan word.

WITSAND WORD GEOORMERK VIR WATER ONTSOUTINGSAANLEG

Hessequa Munisipaliteit het die Hessequa Innovasie Helix geskep in samewerking met die Universiteit van Stellenbosch om innoverende oplossings te implementeer. ʼn Water ontsoutingsprojek is vir Witsand geïdentifiseer. Koste verbonde aan die implementering van hierdie projek beloop R9 miljoen waarvan die Franse Tesourie aangedui het dat hulle 50% van die voorgestelde Witsand ontsoutings-aanleg kan finansier. Hessequa Munisipaliteit sal verantwoordelik wees om die oorblywende 50% te befonds. Hessequa Munisipaliteit het aansoek gedoen vir ʼn toekenning by die Wes-Kaapse Droogtehulpfonds vir Plaaslike Regering om die 50% van die befondsing te bekom en hierdie aansoek was suksesvol.

Die Departement van Plaaslike Regering het skriftelik aan die munisipaliteit bevestig dat dit hul intensie is om die projek te help befonds, onderhewig aan die finale goedkeuring van Kabinet.

Die Burgemeesterskomitee het tydens ʼn Uitvoerende Burgemeesterskomitee vergadering in Oktober 2017, hul ondersteuning vir die loodsprojek bevestig, onderworpe aan goedkeuring van toekenningsfinansiering van die Wes-Kaapse Droogtehulpfonds vir Plaaslike Regering en die projek geen finansiële implikasies vir Hessequa Munisipaliteit inhou nie.

Wat is ontsouting?

Ontsouting is ‘n proses wat minerale komponente uit soutwater verwyder, om water te produseer wat geskik is vir menslike verbruik of besproeiing. Hierdie water moet voldoen aan die SANA standaarde.  Die hoof doel om ʼn ontsoutingsprojek te implementeer, is om seewater vir grootskaalse munisipale gebruik te ontsout. Hierdie tipe tegnologie en prosesse sal watersekuriteit bied vir duisende mense in Hessequa.

Thank for your file upload