Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

OVERBERG WATER: PLANNED MAINTENANCE ON MAIN WATER LINE: 07 – 08 JUNE 2023

Overberg Water plans to carry out repairs on a main line on Wednesday, 07 June to Thursday, 08 June 2023. Water supply will therefore be interrupted for the full duration of 48 hours. Areas affected will be all surrounding farms between Heidelberg, Duivenhoks river, Witsand and the Breede River (west & central part of scheme). Please use water sparingly during this period.

Overberg Water beplan om herstelwerk te doen op n hooflyn op Woensdag, 07 Junie tot Donderdag, 08 Junie 2023. Water toevoer sal dus onderbreek word vir die volle tydsduur van 48 ure. Areas geaffekteer sal alle omliggende plase tussen Heidelberg, Duivenhoks rivier, Witsand en die Breede rivier (wes & sentrale gedeelte van skema) wees. Gebruik water asb spaarsamig tydens hierdie tydperk.

Thank for your file upload