Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

NOTICE OF CONSTRUCTION WORK: DURBAN STREET IN RIVERSDALE

Kindly note that the Municipality intends to start construction work in Durban Street, Riversdale early next week (10 May 2021), which will take approximately 4 weeks. The affected area is located between Robertson Street and Main Street. We apologise for the inconvenience.

KENNISGEWING VAN KONSTRUKSIE WERK: DURBANSTRAAT TE RIVERSDAL
Neem asb kennis dat die Munisipaliteit beoog om vroeg volgende week (10 Mei 2021) met konstruksie werk in Durbanstraat, Riversdal te begin wat ongeveer 4 weke sal duur. Die geaffekteerde gedeelte is tussen Robertsonstraat en Hoofstraat geleë. Verskoning word aangebied vir die ongerief.

UITGEREIK: Hessequa Munisipaliteit, 06 Mei 2021

Thank for your file upload