Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2020/2021 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2020. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting
betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi om dit by te woon.

VIND ASSEBLIEF AANGEHEGDE DOKUMENT VIR VERDERE KENNISNAME:

Advertensie vir Uitnodiging Werkswinkel (20192020)

BAIE DANKIE VIR U ONDERSTEUNING IN VERGELYKING MET HIERDIE AANGELEENTHEID.

HM geplaas op 9 Desember 2019.

 

Thank for your file upload