Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

INTER REGERING SAMEWERKING TUSSEN BUUR MUNISIPALITEITE

Op 07 Oktober 2020 het Hessequa Munisipaliteit se Raad eenparig besluit om die ou kraantrok (“Cherry Picker”) wat reeds bestem was vir afskryf, aan Kannaland Munisipaliteit vir R10 te verkoop. Dit is na aanleiding van verskeie geleenthede waar Hessequa Munisipaliteit hulp aan Kannaland Munisipaliteit verleen het om nood herstelwerk op hul elektrisiteitsnetwerk uit te voer.

Die onlangse stormweer het groot ontwrigting op al die elektrisiteitsnetwerke in die Wes Kaap tot gevolg ge had, veral in dorpe en stede met ou oorhoofse infrastruktuur. Die hulp wat tot dusver aan Kannaland verleen is, was hoofsaaklik in die vorm van die gebruik van Hessequa Munisipaliteit se kraantrok, mannekrag en onderdele.

Die Wes Kaapse Minister van Plaasl ike Regering, Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredell, het op 20 Julie 2020 sy dank en waardering teenoor Hessequa Munisipaliteit uitgespreek vir die ingryping in Kannaland. Hy het ook ʼn beroep op Hessequa se Raad gedoen om die ou kraantrok aan Kannaland Munisipaliteit te skenk, nadat dit onder sy aandag gekom het dat Hessequa ʼn nuwe 4×4 kraantrok gedurende die 2019/20 boekjaar aangeskaf het. Hessequa Munisipaliteit se Direkteur: Tegniese Dienste, Ruschan Manho, bevestig dat die verkoop van die kraantrok aan Kannaland Munisipaliteit op die lang duur, tot voordeel van Hessequa Munisipaliteit is, aangesien dit voortgesette ingryping in Kannaland voorkom en die munisipaliteit ook bespaar op die herstel en
onderhoudskostes van die 12 jaar oue g espesialiseerde kraantrok.

Die Speaker van Kannaland, Rdl Aletta Theron asook die Munisipale Bestuurder, Reynold Stevens het ook hul dank teenoor Hessequa Munisipaliteit uitgespreek en genoem dat hierdie gebaar en gesindheid, ʼn uitstekende voorbeeld van inter regering samewerking tussen twee buur munisipaliteite is soos in die Grondwet as ʼn oogmerk vir Plaaslike Regering bepaal.

Na die oorhandigingseremonie by die Kragstasie in Riversdal op 14 Oktober 2020, het die verteenwoordigers die ou Kragstasie in Riversdal besoek waar waargeneem is dat die ou Dieselopwekkers, wat steeds tydens kragonderbrekings elektrisiteit aan groot gedeeltes van Riversdal voorsien , deur goeie instandhouding steeds in uitstekende werkende toestand is na bykans 70 jaar in gebruik . Die besoekers het ook die ultramoderne telemetrie stelsel gesien wat vanaf ‘n sentrale kantoor bestuur word. Hessequa Munisipaliteit se Uitvoerende Burgemeester Grant Riddles het beklemtoon dat Hessequa graag uitreik na mede munisipaliteite in die gees van inter
regering samewerking.

Thank for your file upload