Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

IMPORTANT NOTICE: HESSEQUA MUNICIPALITY’S E-MAILS

The Hessequa Municipality’s flow of e-mails has been compromised in that no internal or external e-mails are sent or received.

The problem is complex and the internal ICT team as well as expert technical experts from an external service provider are working to solve the problem. It is therefore unknown how long it will take to be operational in this way again, but it could be up to a further 72 hours / 3 days.

If you are concerned that your email has not been received since Thursday evening 24 March 2022, you can call the relevant department by telephone and consider alternative communication options.

The public is hereby reassured that no personal information or data is affected or at risk.

We apologize for any inconvenience and thank you in advance for your kind understanding and patience.

BELANGRIKE KENNISGEWING: HESSEQUA MUNISIPALITEIT SE E-POSSE

Die Hessequa Munisipaliteit se vloei van e-posse is gekompromitteer (compromised) deurdat geen interne of eksterne e-posse gestuur of ontvang word nie.

Die probleem is kompleks en werk die interne IKT span asook ekspert tegniese kundiges van ‘n eksterne diensverskaffer om die probleem op te los. Dit is daarom onbekend hoe lank dit gaan neem om weer op hierdie manier operasioneel te wees maar kan dit tot ‘n verdere 72 ure / 3dae wees.

Indien u bekommerd is dat u e-pos sedert Donderdag aand 24 Maart 2022 nie ontvang is nie, kan u die relevante departement telefonies skakel en alternatiewe kommunikasie opsies oorweeg.

Die publiek word hiermee gerus gestel dat geen persoonlike inligting of data geaffekteer of op risiko is nie.

Verskoning word aangebied vir enige ongerief en u word by voorbaat bedank vir u vriendelike begrip en geduld.

Thank for your file upload