Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

FIREWORKS STRICTLY PROHIBITED

The discharge of chinese lanterns and fireworks is strictly prohibited in the Hessequa municipal area. Fireworks, chinese lanterns and other similar items are a major fire risk and will be carefully policed ​​by Local Law Enforcement and the SAPS. Persons guilty of this offense can be fined R1,000 (one thousand rand) in terms of Hessequa Municipality’s Fireworks By-law. Call the municipality’s 24-hour emergency number 028 713 2222 or 084 014 1828 or 028 713 7917 to report fires in the Hessequa area.

VUURWERKE STRENG VERBODE

Die afvuur van chinese lanterns en vuurwerke is streng verbode in die Hessequa munisipale area.  Vuurwerke, chinese lanterns en ander soortgelyke artikels is ‘n groot brandrisiko en sal noukeurig deur die Plaaslike Wetstoepassers en die SAPD polisieer word.  Persone skuldig van hierdie misdryf kan met ‘n boete van R1,000 (eenduisend rand) beboet word ingevolge Hessequa Munisipaliteit se Vuurwerke Verordening.  Skakel die munisipaliteit se 24-uur noodnommer 028 713 2222 of 084 014 1828 of 028 713 7917 om brande in die Hessequa area aan te meld.

Thank for your file upload