Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

DRINGENDE TRANSAKSIES TYDENS DIE OPSKORTING VAN MOTOR REGISTRASIE DIENSTE TE RIVERSDAL WEENS COVID-19 POSITIEWE GEVAL

Die Riversdal Motor Registrasie kantoor sal gesluit wees tot 16 Julie 2021  weens ‘n personeel tekort nadat ‘n personeellid positief getoets het vir COVID-19 en verpligte isolasie soos voorgeskryf.

Daar sal ongelukkig slegs ‘n beperkte diens vanaf hierdie kantoor geskied op spesifieke dae soos onder vermeld.

Geen motor registrasie transaksies, hernuwing of aansoeke vir bestuurslisensies en leerlinglisensies sal plaasvind nie.

Die padwaardigheid sentrum sal steeds oop wees vir enige her toetse en vir applikante wat reeds aansoek gedoen het vir padwaardigheid.

Die volgende dienste sal beskikbaar wees op die onderskeie dorpe vir dringende transaksies:

Riversdal:

▪  Nuwe aansoeke vir padwaardigheid  sal op Dinsdag 13 Julie en Donderdag 15 Julie 2021 tussen 9h00 en 13h00 aanvaar word.

▪  Geen motor registrasie transaksies, hernuwing/aansoeke van bestuurslisensie/leerlinglisensies sal beskikbaar wees nie.

Heidelberg:

▪  Hernuwing van motor voertuig lisensie.

▪  Registrasie van motorvoertuie indien reeds padwaardig verklaar.

(Bogenoemde dienste sal nie beskikbaar wees op Dinsdag 13 Julie en Donderdag 15 Julie 2021 tussen 9h00 en 14h00)

▪  Hernuwing van bestuurslisensie

▪  Aansoek van leerling lisensies

Stilbaai:

▪  Hernuwing van motor voertuig lisensie.

▪  Registrasie van motor voertuie indien reeds padwaardig verklaar.

Albertinia

▪  Hernuwing van motor voertuig lisensie.

▪  Registrasie van motor voertuie indien reeds padwaardig verklaar.

Hernuwing van motorvoertuig lisensie deur middel van elektroniese oorbetaling (EFT)

Bank              : Eerste Nasionale Bank

Rek no          : 53571024174

Takkode       : 200313

Verwysing   : Registrasie nommer van voertuig

Epos bewys van betaling asook ID afskrif na  dawidw@hessequa.gov.za

Alle bestuurslisensie/leerlinglisensie afsprake sal herskeduleer word en applikante sal gekontak word met nuwe datums.

Volle diens sal op Maandag, 19 Julie 2021 omstreeks 08h00 hervat word.

Bestuurslisensies en leerling lisensie sowel as Professionele bestuurspermitte wat gedurende tydperk 27 Maart tot 31 Desember 2020 verval het sal steeds geldig wees tot 31 Augustus 2021.

Die publiek word bedank vir hulle geduld in hierdie verband.

Thank for your file upload