Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Begroting en GOP 2015 / 2016

Hessequa Munisipaliteit se 2015/2016 begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 27 Mei 2015 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê.

Die totale uitgawe begroting beloop R539 627 821.
Die kapitaalbegroting is R154 732 773 en die konsep bedryfsuitgawebegroting R384 895 048.
Die totale inkomstebegroting beloop R468 731 534.

Elektrisiteit verhogings wat vanaf 01 Julie 2015 in werking sal tree:
Tarief verhoging rakende die aankoop van elektrisiteit vanaf ESKOM (NERSA) van 14.24%.
ʼn Gemiddelde munisipale tarief verhoging vir verkope van elektrisiteit van 12.2%

Uitvoerende Burgemeester Raadslid Emor Nel noem dat sy graag wil uitwys dat die deerniskomponent van gebruikers geen basiese tarief betaal nie en slegs deur die verhoogde eenheidsprys geraak word.  Die klein gebruikers van elektrisiteit (onder 150 eenhede oor ‘n jaar bereken) se basiese tarief is met 5% verlaag. Die 32 ampere meters se basiese fooie is nie verhoog nie. Hierdie is die groep wat net buite die deerniskomponent val.

Tarief verhogings:

 1. Eiendomsbelasting
  Residensieël – 8.5%
  Besigheid – 8.5%
  Landelik – 8.5%
  Staat – 8.5 %
  Leë erwe – 8.5%
 1. Water – 8%
 1. Vullisverwydering – 12.5%
 1. Riool – 9.0%

Uitvoerende Burgemeester Emor Nel noem in haar begrotingsrede dat munisipaliteite al hoe meer onbekostigbaar raak en belastingbetalers al hoe meer beproef raak, as gevolg van die ekonomiese uitdagings in ons land.

Die bekostigbaarheid van munisipaliteite bly steeds uitdagend. Die Raad het alle moontlikhede ondersoek om ons tariewe en belasting binne perke te hou, maar die huidige inflasiekoers stem nie ooreen met die verhoging wat ervaar word binne ‘n munisipale omgewing nie.

Die Deernis Beleid se geldwaarde beloop ongeveer R20 miljoen wat aan die groep inwoners toegeken word vir die verligting van maandelikse basiese tariewe, gratis elektrisiteit, gratis water, gratis vullisverwydering, gratis riool en die afskryf (binne die kriteria) van uitstaande skuld.

Die Raad subsidieer (50%) van die koste vir die registrasie van huise (terug gedateer na die 1990’s) vir die verkryging van hul titelaktes. In Slangrivier, ‘n Wet 9 area, ontvang inwoners elektrisiteit vanaf Eskom. Hierdie hulpbehoewendes ontvang dus nie die gratis 50 eenhede elektrisiteit van Eskom nie. Hessequa Munisipaliteit koop die nodige eenhede aan by Eskom en voorsien die eenhede aan die inwoners om regverdigheid te laat geskied.

Die Eiendomsbelasting Beleid bied pensioenarisse vele opsies om hul belasbare bedrag te verminder, te danke aan die vermindering beskikbaar in verskillende ouderdomsgroepe en inkomste vlakke. Klein gebruikers van elektrisiteit sal ‘n vermindering van ‘n verdere 5% op hul basiese fooi ontvang, wat sedert verlede jaar met 50% verminder is.

Eienaars van eiendomme met verhuurbare besigheid-eenhede se basiese fooi tariewe is aangepas en beloop nou minder as in 2014/15. Eiendomsbelasting tariewe vir besighede is slegs 5% hoër as residensiële tariewe.

Munisipaliteite wag steeds vir NERSA se goedkeuring op Eskom se versoek vir ‘n verdere 2% omgewingsheffing en +- 10% verhoging in hul tariewe. Hierdie tariewe is nog nie ingesluit in die huidige tariefstruktuur of begroting nie.

Hessequa Munisipaliteit bedank die Departement van Finansies vir hul harde werk en uitstaande bydraes in die samestelling van die jaarlikse begroting vir 2015/16.

Die goedgekeurde 2015/2016 begroting, bylaes en goedgekeurde Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) is beskikbaar vanaf 8 Junie 2015 op die Hessequa Munisipale webtuiste, biblioteke en alle plaaslike Munisipale Kantore.

Thank for your file upload