Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Nov 5, 2020

NOTICE: INVITATION TO ATTEND INFORMATION SESSIONS REGARDING THE GENERAL VALUATION ROLL FOR IMPLEMENTATION ON 1 JULY 2021

Notice is hereby given that Hessequa Municipality will conduct information sessions regarding the General Valuation roll as per the guidelines …

KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN INLIGTING SESSIES OOR DIE ALGEMENE WAARDASIE ROL VIR DIE IMPLEMENTERING OP 1 JULIE 2021

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit ʼn algemene waardasierol soos bepaal deur die Plaaslike Regering, Munisipale Eiendomsbelasting wet van 2004 …

Categories

Other pages

Thank for your file upload