Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

2018 2019 BEGROTING EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN TER TAFEL GELÊ

2018/2019 BEGROTING EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN TER TAFEL GELÊ

Hessequa Munisipaliteit se 2018/2019 Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 30 Mei 2018 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê.

Begroting 2018/2019 Begroting 2019/2020 Begroting 2020/2021
Totale Inkomste 468 474 182 520 034 447 538 442 031
Totale Uitgawe 472 916 707 510 795 756 520 111 513

 

Begroting 2018/2019 Begroting 2019/2020 Begroting 2020/2021
Kapitaaluitgawes 99 332 330 93 808 920 80 892 788
Finansiële Bron
“CRR” 13 114 780 11 648 720 8 209 088
Eksterne Lenings 70 693 650 65 001 000 42 889 350
Toelaes en openbare bydraes en donasies 15 523 900 17 159 200 29 794 350

 

EIENDOMSBELASTING

  • Residensieel 8,0%
  • Besigheid 8,0%
  • Regering 4,0%
  • Landelik 8,0%
  • Vakante Erwe 24,0%

WATER                             12.0%

ELEKTRISITEIT            6.84% (gemiddeld)

VULLIS                            15.0%

RIOOL                               8.0%

 

 

v.l.n.r.

Bestuurder Begroting en Verslagdoening Ferdie Berg, Munisipale Bestuurder Johan Jacobs, Direkteur Finansies Lien Viljoen, Raadslid Ben Smit, Burgemeester Grant Riddles, Onder Burgemeester Johannes Hartnick, Speaker Andrew Stroebel.

Thank for your file upload