HESSEQUA MUNICIPALITY YOUTH DEVELOPMENT EXPO 23 JUNE 2016

image_pdfimage_print

23 June 2016

Hessequa Munisipaliteit bied ʼn jeug ontwikkelingsuitstalling aan vir beide skoolgaande- en werklose jeug tussen die ouderdom van 14 – 35 jaar. Verteenwoordigers van relevante instansies sal advies en praktiese ondersteuning oor die volgende verleen:

 • Loopbaan aangeleenthede
 • Verdere studies en vaardigheidsopleiding
 • Beurse en finansiering van studies
 • Opstel van ʼn CV
 • Hoe om vir ʼn onderhoude voor te berei
 • Werksgeleenthede
 • Ekonomiese ontwikkelings geleenthede
 • Klein besigheidsfinansiering

Hessequa Municipality is hosting a youth development exhibition aimed at capacitating both high school students and young adults between the ages of 18 – 35 years. Representatives from relevant institutions will provide information and assistance about the following:

 • Career opportunities
 • Further education and skills training
 • Bursary opportunities and learnerships
 • Learn how to write an effective and professional CV
 • Gain invaluable interview skills to secure employment
 • Job opportunities
 • Economic development opportunities
 • Small business finance opportunitiesRSVP: 10 June 2016

  Contact / Kontak: Jolanda Hendricks @ 028 713 7953

  Email / E-pos: jolanda@hessequa.gov.za