Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Voorgestelde 2017 2018 Begroting ter tafel gele 11 April 2017

Die voorgestelde 2017/2018 Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) vir Hessequa Munisipaliteit is op 11 April 2017 ter tafel gelê tydens ‘n opvolg vergadering van die Raadsvergadering van 30 Maart 2017.

Die 2017 2018 Begroting en stawende dokumente is HIER beskikbaar.

Burgemeester Grant Riddles beplan Begrotings Uitreike in April om die konsep begroting en GOP proses aan die gemeenskap voor te lê.

12 April 2017
19:00  Kwanokuthula (Gemeenskapsaal / Community Hall)

18 April 2017                 

16:00  Gouritsmond (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00 Albertinia Theronsville (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19 April 2017 

16:00   Witsand (Gemeenskapsaal/ Community Hall)

19:00   Slangrivier (Gemeenskapsaal / Community Hall)

20 April 2017                  

Geen Uitreike: Wykskomiteevergadering

No Outreach programs due to Ward Committee meetings.

24 April 2017                 

14:30   Jongensfontein (NG Kerksaal/ NG Church Hall)

16:30   Stilbaai (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00   Melkhoutfontein (Gemeenskapsaal / Community Hall)

25 April 2017

19:00   Heidelberg (Duivenhokssaal / Duivenhoks Community Hall)

26 April 2017                 

18:30   Riversdal Wyk/Ward 6, 7 en 8 (Riversdal Burgersentrum / Civic Center)

Thank for your file upload