Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

VERVREEMDING VAN ERF 2240 ALBERTINIA

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 124 van die Munisipale Ordonnansie 20 van 1974 dat die Raad van voorneme is om die volgende erf te vervreem per openbare veiling:

Erf 2240(350 Vk.m), geleë in Bloekomparklaan, Albertinia.

Besonderhede van die voorgenoemde vervreemding en ‘n engelse weergawe van die kennisgewing is beskikbaar by die Bestuurder:  Eiendomsadministrasie (028) 713 8022.  Enige kommentaar of beswaar teen die voorgenoemde vervreemding moet skriftelik ingedien word om die Munisipaliteit te bereik voor 24 Junie  2016 om 12:00.

Persone wat nie kan skryf nie, kan die Munisipale kantoor besoek tydens  kantoor ure waar ‘n amptenaar u sal help om u kommentaar of beswaar op skrif te stel.

MUNISIPALE BESTUURDER
HESSEQUA MUNISIPALITEIT
VAN DEN BERGSTRAAT
POSBUS 29
RIVERSDAL
6670

Thank for your file upload