Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

VERANDERING IN POSBESKRYWINGS EN ORGANISASIESTRUKTUUR TITELS

Makrobestuur

Die makrobestuur is die voorgestelde raamwerk tot op die tweede verslagdoeningsvlak aan die Munisipale Bestuurder. Plaaslike Regering funksioneer in ’n snelveranderende omgewing en daarom kan sy strukture en dienste ook verander.

In terme van die Munisipale Stelsels Wet regulasies moet die munisipaliteit se makrostruktuur die volgende funksionele velde dek:

  • Finansies
  • Tegniese Dienste
  • Beplanning
  • Korporatiewe Dienste
  • Gemeenskap Dienste

Hessequa Munisipaliteit se bestaande organisasiestruktuur is gebaseer op die Stelsels Wet se beskrywing. Tans beskik die munisipaliteit oor vyf poste wat direk aan die Munisipale Bestuurder rapporteer. Hierdie poste word soms ook na verwys as artikel 56 amptenare. Landswyd word die term “Direkteur” by alle ander plaaslike owerhede gebruik vir die posbenaming van artikel 56 aanstellings. Die definisie van ʼn artikel 56 werknemer in die Stelsels Wet word omskryf as: “ Manager reporting directly to the Municipal Manager” en het Hessequa Munisipaliteit gekies om die term Bestuurder tot op hede te gebruik.

Die term Bestuurder skep verwarring op Nasionale en Plaaslike regeringsvlak met die inhandiging van verslae, die advertering van vakante poste asook algemene vergelykings en teenstrydigheid wat getref word tussen bestuurder en direkteur.

Alle artikel 56 aanstellings wat direk aan die Munisipale Bestuurder rapporteer sal nou bekend staan as Direkteure.

Dit word beklemtoon dat hierdie veranderinge in posbenamings geen finansiële impak of implikasie het nie. Daaglikse pligte en verantwoordelikhede van direkteure en bestuurders sal nie beïnvloed word deur hierdie naam verandering nie. Die posbenaming sal ook geen effek op TASK posevaluering aanbring nie.

In lyn met die bo-staande wysiginge sal die veranderinge van toepassing wees op die volgende vlak in die makrostruktuur. Hoofde wat direk aan ʼn Direkteur rapporteer se posbenaming verander na Bestuurders.

Thank for your file upload