1

TYDELIKE OPSKORTING VAN SEKERE FUNKSIES BY HEIDELBERG VERKEERSKANTOOR

Weens voorkomende Covid-19 maatreëls, sal die volgende funksies vanaf 22 tot 30 Junie 2021 nie by die Heidelberg Verkeerskantoor beskikbaar wees nie.

▪  Hernuwing van bestuurslisensies

▪  Aansoek vir leerling lisensies

▪  Hernuwing/aansoek vir professionele bestuurspermitte

Bogenoemde dienste is wel beskikbaar op Riversdal en kan die kantoor tussen die volgende tye besoek word:

Maandae,  Dinsdae en Donderdae: 08h00 tot 15h00

Woensdae: 08h15 tot 15h00

Vrydae: 08h00 tot 14h00

Alle motor registrasie funksies is egter nog steeds by die Heidelberg Verkeerskantoor beskikbaar en word hierdie diens soos normaal voortgesit.

Verskoning word aangebied vir die ongerief.