1

HOSPITALITY TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH

HOSPITALITY TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH

Hessequa Municipality is inviting 10 unemployed youth to participate in a thirty (30) day accredited hospitality training programme

Candidates who wish to apply must meet the following minimum requirements:

MINIMUM REQUIREMENTS:

 • Grade 9
 • South African citizen between the ages of 18 – 35 years
 • Unemployed or self-employed in the hospitality industry
 • One year relevant working experience, or must have an interest to work in the hospitality industry
 • Proof of residence required.

REQUIRED DOCUMENTS:

 • Certified copy of Identity Document.
 • Certified copy of Grade 9 report
 • Proof of residence
 • Completed application form, accompanied by Curriculum Vitae.

_______________________________________________________________________

Application forms and further information:

 • Application Form LED
 • Should candidates not be contacted within two weeks after the closing date, they may accept their application as being unsuccessful.
 • Applications can be submitted between 07h45 – 16h30 from Monday to Thursday and from 07h45 – 15h30 on Fridays
 • Applications can be submitted at the following: For Attention: Jolanda Hendricks, Department of Economic Development and Tourism, Cnr. of Main Road and Pres. CR Swart Street, Riversdale. Or via email to jolanda@hessequa.gov.za

Contact Person:  Jolanda Hendricks at 028 713 7956

Closing date:       15 February 2019

 

_______________________________________________________________________

 

OPLEIDINGS GELEENTHEID VIR WERKLOSE JEUG

Hessequa Munisipaliteit nooi graag tien (10) werkloses jeugdiges om deel te neem aan ge-akkrediteerde ‘n opleiding program in die gasvryheid industrie in die Hessequa streek.

Aansoekers moet aan die volgende minimum vereistes voldoen:

MINIMUM VEREISTES:

 • Graad 9
 • Suid-Afrikaanse Burgerskap tussen die ouderdomme van 18 – 35 jaar
 • Werkloos of entrepreneur in die gasvryheid bedryf
 • Een jaar relevante ondervinding, of belang stel in ʼn loopbaan in die gasvryheid industrie
 • Inwoner van die Hessequa streek.

VEREISTE DOKUMENTASIE

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Graad 9 rapport
 • Bewys van woon adres
 • Voltooide aansoek vorm, vergesel van Curriculum Vitae.

Aansoekvorms en verdere inligting

 • Application Form LED
 • Aansoekers wat nie gekontak word binne twee weke na die sluitingsdatum nie, mag aanvaar dat hul aansoek onsuksesvol was
 • Aansoeke kan ingedien word vanaf Maandag tot Donderdag tussen 07h45 – 16h30, en op Vrydae tussen 07h45 – 15h30
 • Aansoeke kan ingedien word by die volgende: Vir Aandag: Jolanda Hendricks, Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Hoek van Hoofstraat en Pres. CR Swart Straat, Riversdal, of per e-pos na jolanda@hessequa.gov.za

Kontak persoon: Jolanda Hendricks by 028 713 7953, of per e-pos by jolanda@hessequa.gov.za

Sluitings datum: 15 Februarie 2019