1

Riversdal behuisingswaglys inligting

Die behuisingspersoneel besoek Riversdal vir die opdatering van behuisingswaglys inligting.

 

Datum Plek Tyd

Donderdag,

17 Januarie 2019

 

Thusong Sentrum 10:00

Donderdag,

24 Januarie 2019

 

Thusong Sentrum 10:00

Die volgende dokumente moet u vergesel:

  1. Identiteitsdokument (man & vrou)
  2. Huweliksertifikaat (indien getroud)
  3. Egskeidingsbevel (indien van toepassing)
  4. Geboortesertifikaat (indien van toepassing)
  5. Bewys van inkomste (payslip) – nie ouer as drie (3) maande (man & vrou)
  6. Werkloosheid verklaring – indien werkloos.