Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Public Notice ROTATION REGISTER

PUBLIC NOTICE: HESSEQUA MUNICIPALITY ROTATION REGISTER

Notice is hereby given to all the suppliers that are currently listed on Hessequa Municipality’s Rotation register for the following repairs:

 Repairs to vehicles and mechanical machinery
 Repairs to motorcycles
 Repairs to Tyres
 Repairs to Water and Sewerage pumps

These services will be placed on tender (Tender: HES-TECH 39/1819) which will be advertised on the 06th of September 2018.

All the current suppliers on the rotation register are encouraged to submit a tender for the beforementioned.

For any further enquiries regarding submission of tenders please contact Ms. L Windvogel on (028) 713 8087.

_______________________________________________________________________

PUBLIEKE KENNISGEWING: HESSEQUA MUNISIPALITEIT ROTASIE REGISTER

Kennis geskied hiermee dat alle verskaffers wat op Hessequa Munisipaliteit se Rotasie register verskyn vir die volgende herstelwerk:

 Herstel van voertuie en meganiese toerusting
 Herstel van motorfietse
 Herstel van voertuig bande
 Herstel van water en riool pompe

Hierdie dienste gaan op tender geplaas word (Tender: HES-TECH 39/2018/19), wat op 06 September 2018 geadverteer sal word.

Alle verskaffers wat huidiglik op die rotasie register verskyn, word aangemoedig om te tender.
Vir enige navrae rakende die inhandiging van tenders, kontak asb Mej. L Windvogel by (028) 713 8087.

Thank for your file upload