1

Persverklaring – TYDELIKE OPSKORTING VAN SEKERE FUNKSIES BY HEIDELBERG VERKEERSKANTOOR – Uitgereik 22 Junie 2021