1

Persverklaring – SLUITING VAN MUNISIPALE SPORTFASILITEITE EN GEMEENSKAPSALE – Uitgereik 11 Desember 2020