1

Persverklaring – DRINGENDE TRANSAKSIES TYDENS DIE OPSKORTING VAN MOTOR REGISTRASIE DIENSTE TE RIVERSDAL WEENS COVID-19 POSITIEWE GEVAL – Uitgereik 11 Julie 2021