Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Municipal Budget 2017/2018

The public is hereby invited to make written submissions for the 2017/2018 budget until 9 November 2016. The submission can be handed in at any of the municipal offices at Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg and Slangrivier.

Feedback on inputs submitted will be dealt with at the budget meetings with the public, taking into consideration the Councils Integrated Development Plan (IDP).

_____________________________________________________________________

Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelik insette vir die 2017/2018 begroting in te dien tot 9 November 2016 by enige van die munisipale kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg en Slangrivier.

Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by die begrotingsvergaderings met die publiek, met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan.

_____________________________________________________________________

Bonke abantu bayamenywa ukuba benze / babhale incwadi zengcebiso malunga nohlahlo lwabiwo mali luka  2017/2018  kude kube ngumhla we 9 November 2016.   Ngoko uyacelwa ukuba uzise incwadi yakho ecebisayo malunga nohlahlo  lwabiwo ali kwezi Ofisi zilandelayo Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg kunye nase Slangrivier.

Ingxelo leyo yeleta ezifakwe ngabantu izakudityaniswa kunye nentlanganiso zohlahlo lwabiwo mali phambi kwesidlangalala, yaye izakube isenziwa yikhansile ye (IDP) Iplani ephuhlisayo ke leyo.

Thank for your file upload