Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

MELKHOUTFONTEIN EN HEIDELBERG BEHUISINGSPROJEKTE SKOP AF

Behuisingsprojekte vir die bogemelde gemeenskappe ten bedrae van +-R24 000 000, is deur die Provinsiale Departement van Menslike Nedersettings, Weskaap, goedgekeur.

ASLA is as Hessequa Raad se Behuising Implementeringsagent aangestel en tree op as “Turnkey” ontwikkelaar.

ASLA het reeds terrein oorgeneem, en is tans besig met die konstruksie van Topstrukture te Heidelberg en binnekort in Melkhoutfontein Noord.

Die Heidelberg projek was deur die Provinsiale Departement van Menslike Nedersettings goedgekeur vir 122 behuisingseenhede. Die projek word volgens die regering se Geïntegreerde Residensiële Program uitgerol. Die begunstigde administrasie proses is reeds voltooi, en is al 122 geleenthede reeds aan begunstigdes geallokeer. Begunstigdes sal eersdaags skriftelik in kennis gestel word.

Die Melkhoutfontein Noord projek te Harmony Park, Melkhoutfontein, is ook deur die Provinsiale Departement van Menslike Nedersettings goedgekeur vir ten minste 100 behuisings geleenthede. Hierdie projek word volgens die regering se Opgradering van Informele woongebiede Program onderneem. Tans is daar 151 subsidie aansoeke voltooi, waarvan 105 goedgekeur is. Diegene wie tot op ʼn maksimum van R3500 gesamentlike huishoudelike inkomste verdien, sal ʼn volledige huis ontvang. ASLA is tans besig om tydelike wooneenhede te vestig waar goedgekeurde begunstigdes tydelik gaan bly terwyl hul formele huis gebou word.

Daar is nog uitstaande aansoekers van Melkhoutfontein wat nog nie subsidie aansoeke voltooi het nie, en word diegene aangemoedig om tydens die volgende finale rondte hul aansoeke te kom voltooi. Diegene sal skriftelik in kennis gestel word van die volgende datum.

Inwoners te Melkhoutfontein Noord word baie ernstig versoek om tydens die konstruksiefasie van die huise, uiterste sorg en versigtigheid aan die dag te lê, en alle veiligheidsreëls wat deur ASLA uitgereik sal word, te eerbiedig.

Daar sal ʼn vergadering met beide projekte se begunstigdes belê word om die pad vorentoe te bespreek, sowel as om die onderskeie Begunstigde komitees te verkies.

Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Grant Riddles en Uitvoerende Burgemeesterskomitee lede, Raadslid Ben Smith en Raadslid Margaret Jakobs tesame met Chris Onrust, Direkteur Gemeenskapsdienste en Behuising, het op 30 Augustus 2016 Melkhoutfontein Noord besoek.

Thank for your file upload