1

Vacancies

Aansoekvorm Hessequa MunisipaliteitApplication Form Hessequa MunicipalityCURRENT VACANCIES LIST

ASSISTANT HORTICULTURIST – Tuin-op-die-Brak, Still Bay

ASSISTENT TUINIER – Tuin-op-die-Brak, Stilbaai

CHAINSAW OPERATOR – Riversdale

KETTINGSAAG OPERATEUR – Riversdal

DRAWING OF TEMPORARY WORKERS RIVERSDALE

TREKKING VAN TYDELIKE WERKERS RIVERSDAL

UKUBIZWA KWABASEBENZI BETHUTYANA E-RIVERDALE

Senior Motorwerktuigkundige – Riversdal

Senior Artisan Mechanic – Riversdale