1

Me. Aida Bothma en mnr. Cycil Rooi, het die Wes-Kaap verteenwoordig in die National Golden Games