Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KENNISGEWING: OPNEEM VAN ‘N EKSTERNE LENING/ NOTICE: TAKING UP OF AN EXTERNAL LOAN

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 46 van die Plaaslike Bestuur: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Wet 56 van 2003) dat die Raad van voorneme is om ‘n lening op te neem ter gedeeltelike finansiering van die 2019/2020 kapitaal begroting. Meer besonderhede kan verkry word op die munisipale webwerf, www.hessequa.gov.za, of deur ‘n e-pos te stuur aan ferdie@hessequa.gov.za of op die inligtingsborde by die onderskeie munisipale kantore.

Vir meer inligting sien aangehegde dokument:

External Loan – Information Statement 2019 20

For more information please see attached document under:

External Loan – Information Statement 2019 20

Posted on 22 June 2020 by Hessequa Municipality.

Thank for your file upload

Hessequa Tourism has been nominated for the South Africa Tourism Awards 2022

We need all the support we can get to win our nomination category (Destinations). Please do vote for us by using the link button below: