Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KENNISGEWING: OPNEEM VAN ‘N EKSTERNE LENING/ NOTICE: TAKING UP OF AN EXTERNAL LOAN

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 46 van die Plaaslike Bestuur: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Wet 56 van 2003) dat die Raad van voorneme is om ‘n lening op te neem ter gedeeltelike finansiering van die 2019/2020 kapitaal begroting. Meer besonderhede kan verkry word op die munisipale webwerf, www.hessequa.gov.za, of deur ‘n e-pos te stuur aan ferdie@hessequa.gov.za of op die inligtingsborde by die onderskeie munisipale kantore.

Vir meer inligting sien aangehegde dokument:

External Loan – Information Statement 2019 20

For more information please see attached document under:

External Loan – Information Statement 2019 20

Posted on 22 June 2020 by Hessequa Municipality.

Thank for your file upload