1

GOURITSMOND WATERTOEVOER

Ons Tegniese afdeling is tans besig met die opvulling van die Gouritsmond reservoir, wat reeds 10% vol is. Die watertoevoer na die dorp behoort teen die einde van vandag herstel te wees. Die gemeenskap word bedank vir hul geduld in die verband.

UITGEREIK: Hessequa Munisipaliteit op 10 Mei 2021 om 11:46