Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Geyser control system 17 May 2017

Geyser control system / Warm water silinder beheerstelsel

Kindly note, that the geyser control system will be shut down on 17 May 2017. It is important to establish the impact of the Residential Demand Side Management (RDSM) initiative implemented 10 years ago to determine if the system is performing as expected. The only way to gauge the effectiveness of the geyser control system, is by doing a cold load verification by switching off all geysers on 17 May 2017 from 21h00 the evening until 05h00 the next morning. Please ensure that all necessary preparations are made during this time. It is important that all users must give their cooperation in this regard to ensure that the project are implemented successful.

The geyser shutdown will be done in all towns in the Hessequa Municipality.

_______________________________________________________________________

Neem asseblief kennis dat die warm water silinder sisteem afgeskakel sal word op 17 Mei 2017. Dit is belangrik om die afskakeling te doen ten einde die impak op die residensiële aanvraag bestuurstelsel inisiatief wat 10 jaar gelede geimplementeer is, te bepaal en vas te stel of dit nog korrek funksioneer. Die enigste manier om die effektiwiteit van die warm water silinder stelsel te bepaal, is om ‘n koue las beheer verifikasie te doen deur alle warm water silinders af te skakel op 17 Mei 2017 vanaf 21:00 die aand tot 05:00 die volgende oggend. Maak asseblief seker dat u die nodige voorsorgmaatreëls tref gedurende die onderbreking. Dit is ook belangrik dat alle verbruikers hul samewerking gee in hierdie verband om te verseker dat die projek suskesvol geimplementeer sal word.

Die afskakeling van warm water silinders sal in alle dorpe binne Hessequa Munisipaliteit geskied.

 

Thank for your file upload