Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Finale Kennisgewing / Final Notice

FINALE KENNISGEWING VOOR VERBEURD VERKLARING

Hiermee geskied kennis dat die eienaars van die onderstaande motorvoertuie kontak moet maak met die Hessequa Verkeersdepartement om sodoende die verbeurd verklaring van motorvoertuie aan die genoemde owerheid te voorkom.

Kontak besonderhede gedurende kantoor ure

Tel nr:               028 – 7137817

Uitbreiding :        028 – 7137819

REGISTRASIE

NOMMER

BESKRYWING VAN DIE

MOTORVOERTUIG

EIENAAR VAN DIE

MOTORVOERTUIG

CCH 739 EC ATLAS COPCO      SLEEPWA BAFFALO CITY MUNISIPALITEIT
CX 35068

FORD SAPPHIRE

SEDAN

TA MEYERS
CA 121001

MERCEDES BENZ

SEDAN

RN MAJERMAN
OB 206211 KARET SLEEPWA CQ FITCHET

 

FORFEIT OF MOTOR VEHICLES

Hereby the following notice to the owners of the above mentioned motor vehicles. Please contact the Hessequa Traffic department to avoid the possible forfeit of the said motor vehicles to the local authority.

Contact details during office hours:

Tel nr :               028 – 7137817

Extension nr :       028 – 7137819

 

Thank for your file upload